ประชุมช้างแห่งชาติ 2565

ประชุมช้างแห่งชาติ 2565

เข้าสู่หน้าประชุมช้างแห่งชาติ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

มาทำความรู้จักกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

 414,656 total views,  2 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เที่ยวแบบมั่นใจ กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus+

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus+ ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสถาบันฯในยุค New Normal

 414,657 total views,  3 views today

เที่ยวแบบมั่นใจ กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus+

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช้างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลช้างทั้งหมด จึงได้จัดตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือช้างหรืออุปถัมภ์ช้างที่อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ข้าง (แบบดาวน์โหลด)

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง (แบบกรอกออนไลน์)

 414,658 total views,  4 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง
โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

Mahout Training Program

 

 414,659 total views,  5 views today

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง

 414,660 total views,  6 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง
บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

 414,661 total views,  7 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการห้องพัก

 414,662 total views,  8 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการห้องพัก

ข่าวกิจกรรม.

 414,663 total views,  9 views today