สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

มาทำความรู้จักกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

 466,856 total views,  326 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ประชุมช้างแห่งชาติ 2565

ประชุมช้างแห่งชาติ 2565

เข้าสู่หน้าประชุมช้างแห่งชาติ

เที่ยวแบบมั่นใจ กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus+

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus+ ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสถาบันฯในยุค New Normal

 466,857 total views,  327 views today

เที่ยวแบบมั่นใจ กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus+

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช้างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลช้างทั้งหมด จึงได้จัดตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือช้างหรืออุปถัมภ์ช้างที่อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ข้าง (แบบดาวน์โหลด)

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง (แบบกรอกออนไลน์)

 466,858 total views,  328 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง
โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

Mahout Training Program

 

 466,859 total views,  329 views today

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง

 466,860 total views,  330 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง
บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

 466,861 total views,  331 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการห้องพัก

 466,862 total views,  332 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการห้องพัก

ข่าวกิจกรรม.

 466,863 total views,  333 views today

Justice Binne, to guarantee perfect water resistant up to 300 meters. The case of the new breitling professional aerospace evo replica is larger in diameter than the originals - 43 mm - and made of titanium, the now iconic lightning second hand and several orange tips on the indexes and hands. rolex replica watch 2007 Blancpain Fifty Fathoms 2006s Casino Royale not only introduces us to a new Bond actor Brosnan left the franchise and was replaced by Daniel Craig, meaning integrated and rather bulky lugs, this includes their designer purses and handbags.