ประชุมช้างแห่งชาติ 2565

ประชุมช้างแห่งชาติ 2565

เข้าสู่หน้าประชุมช้างแห่งชาติ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

มาทำความรู้จักกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

 389,708 total views,  596 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เที่ยวแบบมั่นใจ กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus+

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus+ ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวสถาบันฯในยุค New Normal

 389,709 total views,  597 views today

เที่ยวแบบมั่นใจ กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus+

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช้างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลช้างทั้งหมด จึงได้จัดตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือช้างหรืออุปถัมภ์ช้างที่อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ข้าง (แบบดาวน์โหลด)

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง (แบบกรอกออนไลน์)

 389,710 total views,  598 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง
โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

Mahout Training Program

 

 389,711 total views,  599 views today

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง

 389,712 total views,  600 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง
บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

 389,713 total views,  601 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการห้องพัก

 389,714 total views,  602 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการห้องพัก

 389,715 total views,  603 views today