ข่าวทั่วไป

อ.อ.ป. จั…

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ (FIO Business Unit Model) เพื่อจัดตั้งบริษัทในเครือของ อ.อ.ป. เดินหน้า ‘โครงการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป.’ และการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เเทนกรมป่าไม้ นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ ผู้เเทนกระทรวงการคลัง นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการของ อ.อ.ป. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 โดยในที่ประชุมได้ร่วมหารือพิจารณาความพร้อมของหน่วยงาน รวมถึงการจัดตั้งบริษัทในเครือของ อ.อ.ป. เพื่อดำเนินการภายใต้โครงการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับ Carbon Credit ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม  ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ขอให้ อ.อ.ป. เร่งรัดและพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ #ออป #FIO #FIOBusinessUnitModel

 40 total views,  2 views today

ข่าวทั่วไป

ส.คช. ต้อ…

วันที่ 11 พ.ย. 64 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในการประชุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน และตรวจเยี่ยมการการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ. ลำปางในการนี้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ พร้อมคณะฯ ได้เข้าพักและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ. ลำปาง ด้วย

 44 total views,  2 views today

ข่าวทั่วไป

วันรักต้น…

ส.คช. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564
สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการนี้สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้บริหาร ได้ร่วมปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ และพนักงานในสังกัดร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ บริเวณศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งเป็นเสมือนบ้านที่อุดมสมบูรณ์ให้กับช้างต่อไป

 94 total views

ข่าวทั่วไป

ปรับปรุงพ…

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.59 น. นายสุรชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าตรวจดูงานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบน ในบริเวณโรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอ่างอาบน้ำเพื่อช้างพลายบุญหนา และช้างพังฟ้าแจ่ม ซึ่งเป็นช้างที่อยู่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 96 total views

ข่าวทั่วไป

บริจาคน้ำ…

วันที่ 8 กันยายน 2564 ผอส.คช.
บริจาคน้ำดื่ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร และผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้กับ โรงห้างฉัตร

 152 total views

ข่าวทั่วไป

บำเพ็ญประ…

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง โดยมีนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดร่วมกันเก็บสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำรอบหลักมัดช้าง
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำบริเวณรอบหลักมัดช้างเพื่อส่งเสริมให้ช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

 186 total views,  2 views today

ข่าวทั่วไป

เจ้าหน้าท…

เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในช้างอินเดีย หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ในสัตว์ในประเทศอินเดีย

ช้างอินเดียจำนวน 28 ตัว(รวมลูกช้าง 2 ตัว) ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทางตอนใต้ของอินเดีย ถูกเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากเกิดเหตุสลด แม่สิงโตในสวนสัตว์วันดาลูร์ในนครเจนไน รัฐทมิฬนาฑู ที่กำลังตั้งท้องวัย 9 ปี ติดเชื้อโควิดและตายเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในฝูง ยังมีสิงโต อีก 8 ตัว ที่ติดเชื้อเช่นกัน แต่ยังไม่แสดงอาการ นอกจากนี้สวนสัตว์ในรัฐฌาร์ขัณฑ์ ทางตะวันออก ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเสืออย่างน้อย 21 ตัว หลังจากเสือวัย 10 ปี สมาชิกในฝูง มีอาการป่วยและล้มตายกะทันหันเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยผลชันสูตรหาเชื้อด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วไม่พบไวรัสร้าย แต่ต้องรอผลตรวจสารพันธุกรรมจากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (พีซีอาร์) อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าติดโควิด-19 หรือไม่

การตรวจหาเชื้อในช้างจะใช้วิธี swap เก็บตัวอย่างที่งวงและทวารหนัก ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐบาลอินเดียประกาศปิดเขตสงวนพันธุ์เสือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากคนสู่สัตว์ คาดว่าจะรู้ผลตรวจภายใน 1 สัปดาห์

 310 total views

ข่าวทั่วไป

พาณิชย์ลำ…

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวอรสา แต๊สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมรับมอบมะม่วงเป็นอาหารช้าง จำนวน 6,500 กิโลกรัม จากนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกร นายสงัด ทรายคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​แปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง ผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจังหวัดลำพูน ที่ได้จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน” ภายใต้โครงการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปี 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

 296 total views

ข่าวทั่วไป

ส.คช. รับ…

วันที่ 9 มิ.ย. 64 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับมอบ “ช้างพลายพลแสน” จาก นางสาวิตรี สีทองสุรภณา เจ้าของช้าง พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์วีระวัฒน์ วีรฑฒโน (พรหมเมือง) และญาติธรรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ โดยช้างพลายพลแสนมีภูมิลำเนาเดิมจากอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งผู้บริจาคมีความประสงค์ขอมอบช้างพลายพลแสนให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ. ลำปาง เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป

 286 total views

ข่าวทั่วไป

ส.คช. จัด…

วันที่ 21 พ.ค. 64 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างร่มไม้ให้ช้างโขลง 2564” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มร่มเงาตามธรรมชาติให้กับช้าง ทำให้พื้นที่เลี้ยงช้างมีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงช้างในฤดูแล้ง และปัญหาการขาดแคลนอาหารช้างในป่าธรรมชาติ

   ในการนี้ เจ้าหน้าและควาญช้างได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมงจำนวน 270 ต้น และต้นจามจุรีจำนวน 280 ต้น โดยแบ่งต้นไม้ไปปลูกในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น ปางบุญ ปางแม่วัง โรงพยาบาลช้าง ฯลฯ ภายในพื้นที่ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง

 330 total views