ข่าวทั่วไป

เจ้าหน้าท…

เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในช้างอินเดีย หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ในสัตว์ในประเทศอินเดีย

ช้างอินเดียจำนวน 28 ตัว(รวมลูกช้าง 2 ตัว) ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทางตอนใต้ของอินเดีย ถูกเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังจากเกิดเหตุสลด แม่สิงโตในสวนสัตว์วันดาลูร์ในนครเจนไน รัฐทมิฬนาฑู ที่กำลังตั้งท้องวัย 9 ปี ติดเชื้อโควิดและตายเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในฝูง ยังมีสิงโต อีก 8 ตัว ที่ติดเชื้อเช่นกัน แต่ยังไม่แสดงอาการ นอกจากนี้สวนสัตว์ในรัฐฌาร์ขัณฑ์ ทางตะวันออก ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเสืออย่างน้อย 21 ตัว หลังจากเสือวัย 10 ปี สมาชิกในฝูง มีอาการป่วยและล้มตายกะทันหันเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยผลชันสูตรหาเชื้อด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วไม่พบไวรัสร้าย แต่ต้องรอผลตรวจสารพันธุกรรมจากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (พีซีอาร์) อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าติดโควิด-19 หรือไม่

การตรวจหาเชื้อในช้างจะใช้วิธี swap เก็บตัวอย่างที่งวงและทวารหนัก ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐบาลอินเดียประกาศปิดเขตสงวนพันธุ์เสือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากคนสู่สัตว์ คาดว่าจะรู้ผลตรวจภายใน 1 สัปดาห์

 48 total views

ข่าวทั่วไป

พาณิชย์ลำ…

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวอรสา แต๊สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมรับมอบมะม่วงเป็นอาหารช้าง จำนวน 6,500 กิโลกรัม จากนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกร นายสงัด ทรายคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​แปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง ผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจังหวัดลำพูน ที่ได้จัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน” ภายใต้โครงการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปี 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

 58 total views,  2 views today

ข่าวทั่วไป

ส.คช. รับ…

วันที่ 9 มิ.ย. 64 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับมอบ “ช้างพลายพลแสน” จาก นางสาวิตรี สีทองสุรภณา เจ้าของช้าง พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์วีระวัฒน์ วีรฑฒโน (พรหมเมือง) และญาติธรรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ โดยช้างพลายพลแสนมีภูมิลำเนาเดิมจากอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งผู้บริจาคมีความประสงค์ขอมอบช้างพลายพลแสนให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ. ลำปาง เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป

 60 total views

ข่าวทั่วไป

ส.คช. จัด…

วันที่ 21 พ.ค. 64 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างร่มไม้ให้ช้างโขลง 2564” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มร่มเงาตามธรรมชาติให้กับช้าง ทำให้พื้นที่เลี้ยงช้างมีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงช้างในฤดูแล้ง และปัญหาการขาดแคลนอาหารช้างในป่าธรรมชาติ

   ในการนี้ เจ้าหน้าและควาญช้างได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมงจำนวน 270 ต้น และต้นจามจุรีจำนวน 280 ต้น โดยแบ่งต้นไม้ไปปลูกในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น ปางบุญ ปางแม่วัง โรงพยาบาลช้าง ฯลฯ ภายในพื้นที่ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง

 74 total views,  2 views today

ข่าวทั่วไป

ส.คช. ร่ว…

ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาต่างๆ เช่น พระมหาเจษฎาราชเจ้า และได้ใช้เป็นสร้อยพระนามสืบมาจนปัจจุบัน จึงได้ขนานนามวันนี้ ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์ และให้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในการนี้ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 164 total views,  2 views today

ข่าวทั่วไป

กิจกรรม F…

วันนี้ 15 มีนาคม 2564 คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้ร่วมกิจกรรม First Banana และกิจกรรม Bare Back ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง หมอกควัน PM2.5 และการพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ และ นายวิจารย์ สิมาฉายา อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะอนุกรรมาธิการ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจแก่คณะอย่างยิ่ง

 209 total views

ข่าวทั่วไป

โครงการช้…

โครงการช้างรอดเพราะเราช่วย โดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เชียงใหม่มอบเงินบริจาคช่วยช้าง เนื่องในวันช้างไทย โดยมีท่าน รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรฯ และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ มอบ

 300 total views

ข่าวทั่วไป

ส.คช. ร่ว…


วันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาวอรสา แต๊สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงานวันช้างไทย Thai Elephant Day ณ ลานหน้าพญาคชสารโรงละครสกาลา สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ในการนี้ สวนนงนุชได้มอบเงินสนุบสนุนค่าอาหารช้างและเวชภัณฑ์สำหรับรักษาบริบาลช้างให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 212 total views

ข่าวทั่วไป

13 มีนา ว…


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2564” ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นำผู้ร่วมงานวันช้างไทย พร้อมด้วยตัวแทนช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ จำนวน 34 เชือก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ลั่นฆ้องร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นการเปิดงานวันช้างไทย และได้มอบรางวัลการประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง พร้อมการนำอาหารช้างใส่ลงบนสะโตก เพื่อเลี้ยงอาหารช้างเนื่องในวันช้างไทย ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของช้างไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบไป

 213 total views

ข่าวโรงพยาบาลช้าง

การแถลงคว…

สืบเนื่องจากกรณีช้างเลี้ยงกลุ่มหนึ่งในเขตพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบเหตุสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร จนส่งผลให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพของช้าง ยังผลให้มีการเคลื่อนย้ายช้างบางส่วนที่ปรากฏอาการและบาดแผลที่เป็นผลมาจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรนั้น มาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในช่วงวันที่ ๔ – ๕  มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงลำดับเหตุการณ์ แนวทางการรักษาและบริบาลช้าง ตลอดจนสถานะของช้างที่ข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การได้รับรายงานและการร้องขอความช่วยเหลือช้างที่ต้องสงสัยได้รับการสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตร ก่อนที่จะเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ตามนี้

เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ทาง ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับแจ้งและร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของช้างในพื้นที่บ้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีช้างที่เลี้ยงอยู่จำนวน ๘ เชือก ที่เลี้ยงอยู่ร่วมกันเป็นรูปแบบโขลงช้าง ประสบเหตุสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรไม่ทราบชนิดพร้อมๆ กัน จากการที่พบวัตถุบรรจุภัณฑ์ในที่ใกล้เคียงที่กลุ่มช้างอยู่ ซึ่งคาดว่าลูกช้างหรือช้างบางเชือกในกลุ่มพบเจอและนำมาเล่นจนเป็นเหตุให้ช้างในกลุ่มสัมผัสกับสารเคมีเกษตรดังกล่าว โดยที่ช้างเหล่านั้นบางส่วนปรากฏอาการซึม ไม่กินอาหาร ดังนั้นทางนายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า จึงได้เร่งเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงช้างกลุ่มนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อประเมินอาการและการตรวจวินิจฉัย พร้อมให้การรักษา ด้วยเป็นเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินและวิกฤต ด้วยมีช้างประสบเหตุพร้อมกันจำนวนมาก ทางศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าจึงประสานความร่วมมือไปยังองค์กรที่เป็นพันธมิตรเพื่อเข้าช่วยเหลือช้างกลุ่มนี้ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ (๑) ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย เดินทางเข้าพื้นที่และประเมินอาการและรักษาช้างในพื้นที่ รวมถึงเตรียมการส่งต่อช้างที่ต้องการการรักษาอย่างยิ่งยวดไปยังโรงพยาบาลช้างด้วยการขนย้ายช้างด้วยรถบรรทุกที่ได้รับการอนุเคราะห์จากทางสมาคมสหพันธ์ช้างไทยและเอกชน และส่วนที่ (๒) โรงพยาบาลช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ เตรียมการรับช้างที่จะเข้ารักษาและบริบาลยังโรงพยาบาล

ทั้งนี้ด้วยที่ตั้งของพื้นที่และการเข้าถึงที่ที่ช้างอยู่นั้นห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางจึงทำให้ทีมส่วนที่ (๑) เข้าถึงตัวช้างได้ในเวลา ๑๙.๓๐ น. ของวันเดียวกัน เมื่อสามารถเข้าถึงตัวช้างได้แล้ว นายสัตวแพทย์ของศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ของสมาคมสมาพันธ์ช้างไทยได้เข้าตรวจสภาพร่างกายช้างแต่ละเชือกในกลุ่มนั้น พบว่าช้างที่มีอาการและบาดแผลจากการสัมผัสสารเคมีเกษตรข้างต้นนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด  ๕ เชือก จาก ๘ เชือก คือปรากฏอาการซึม แผลถลอกในช่องปาก ลิ้น และบวมอักเสบ จึงได้ให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการใช้น้ำสะอาดชะล้างแผลและเจือจางพิษที่อาจจะหลงเหลืออยู่ที่ช่องปาก พร้อมกับให้ยาลดการอักเสบและลดปวด พร้อมกับประเมินความเสี่ยงและเรียงลำดับความสำคัญในการเข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลช้าง

จากนั้นในเวลา ๒๒.๐๐ น. ช้างกลุ่มแรก จำนวน ๓ เชือก ที่พิจารณาแล้วว่าต้องออกจากพื้นที่ไปเข้ารับการรักษาก่อนด้วยการเคลื่อนย้ายช้างด้วยรถบรรทุกของเอกชนเพื่อนำช้างลงมายังพื้นที่ด้านล่าง เพื่อถ่ายโอนต่อให้ทางรถขนย้ายช้างของทางสมาคมสหพันธ์ช้างไทยที่จอดรออยู่ ทั้งนี้ด้วยสภาพของพื้นที่ในป่าและภูเขาสูงชันที่ยากต่อการนำรถใหญ่ขึ้นไปรับช้างโดยตรงได้ ในเวลาประมาณ ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลช้าง และถึงยังโรงพยาบาลช้างในเวลา ๐๘.๐๐ น. สำหรับช้างอีก
๒ เชือกที่เหลือได้รับการขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยรถบรรทุกเอกชนเดิม ที่ได้เดินทางตามช้างกลุ่มแรกยังโรงพยาบาลช้าง และถึงยังโรงพยาบาลช้างในเวลา ๒๐.๐๐ น. เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

ทั้งนี้จากสอบข้อมูลในพื้นที่ของเหตุการณ์ในครั้งนี้ อาจสันนิษฐานได้ว่าช้างกลุ่มนี้ที่มีรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงเป็นกลุ่มได้มาพบเจอกับบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีทางการเกษตรนี้ ประกอบกับช้างในกลุ่มนี้มีลูกช้างและช้างรุ่นที่อาจจะสงสัยและนำเอาบรรจุภัณฑ์นี้มาเล่น กัดหรือใส่ในปาก เพื่อสำรวจ และก่อให้เกิดการสัมผัสกับสารเคมีที่บรรจุอยู่ภายใน เมื่อทางเจ้าของช้างเมื่อทราบถึงเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นจึงรีบนำช้างออกจากบริเวณที่เกิดเหตุและเร่งประสานมายังหน่วยงานข้างต้น และจากรูปแบบการเกิดบาดแผลและอาการของช้างจากที่สัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรที่ต้องสงสัยนั้น ที่สอดคล้องกับช้างที่เคยได้รับการบ่งชี้ว่าสัมผัสกับสารเคมีกลุ่มยากำจัดวัชพืช ในเหตุก่อนหน้าที่มีรายงานการรักษามา ทั้งนี้ช้างกลุ่มนี้เป็นช้างที่ได้พักงานและเดินทางกลับไปพักยังภูมิลำเนาเดิมจากผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ที่ผ่านมา ซึ่งแต่เดิมช้างกลุ่มนี้ได้ถูกเลี้ยงดูและทำงานในสถานประกอบการการท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับแนวทางการรักษาและบริบาลช้างกลุ่มที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลช้างจำนวน ๕ เชือก ที่ประกอบไปด้วยแม่ลูก ๒ คู่ คือ พังคำมูล (๑๕ ปี) – พลายวิลเลี่ยม (๑ ปี) และ พังมึมึ (๑๘ ปี) – พลายชาลี
(๒ ปี) อีกเชือกที่เหลือเป็นช้างรุ่น คือ พังโมพอนะ (๑๐ ปี) ทั้งหมดพบว่ามีบาดแผลถลอกและอักเสบ บวม ในช่องปากและลิ้น และพบบางจุดที่ปลายงวงในบางเชือก ช้างทุกเชือกมีการตอบสนองที่ดี มีความอยากอาหาร สามารถกินอาหารและน้ำได้เอง อย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่มาถึงโรงพยาบาล ช้างพังโมพอนะ มีอาการซึมอย่างเห็นได้ชัดและไม่กินอาหาร ทั้งนี้ทางนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างลำปางและศูนย์การวิจัยช้างและสัตว์ป่าได้ทำการรักษาช้างโดยการให้สารน้ำเพื่อขับสารพิษ ให้ยาลดการอักเสบ ยากดภูมิคุ้มกันและยาต้านอนุมูลอิสระในช้างทุกเชือก ตามแนวทางการรักษาช้างที่สัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในกรณีที่แล้วมา ภายหลังจากทำการรักษา พบว่าช้างทุกเชือกมีการตอบสนองต่อการรักษาดี สามารถกินน้ำและอาหารได้ ขับถ่ายปกติ โดยเฉพาะพังโมพอนะที่มีอาการซึมลดลงจนสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์ได้วางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องพร้อมทำการติดตามผลการรักษาโดยการตรวจเลือดซ้ำ เพื่อประเมินผลการรักษาและเพื่อประเมินผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรข้างต้นที่อาจจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและส่งผลต่ออวัยวะต่างๆ ของช้างเป็นระยะๆ ถ้าหากผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่มีผลกระทบของสารเคมีต่อร่างกายช้าง คาดว่าช้างจะสามารถเดินทางกลับบ้านได้ภายในระยะเวลา ๒ สัปดาห์

สืบเนื่องจากจากข้อมูลย้อนหลังของโรงพยาบาลช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่ามีช้างป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรจำนวน ๒๕ เชือก (รวม ๕ เชือกล่าสุด) สารเคมีดังกล่าวมีทั้งกลุ่มยากำจัดศัตรูพืช ยากำจัดวัชพืชและสารเร่งผลผลิตต่างๆ  โดยมีช้างที่เสียชีวิตทั้งหมด ๗ เชือก จาก ๒๕ เชือก ซึ่งช้างที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นช้างที่สัมผัสกับสารเคมีในปริมาณมากและสารเคมีดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีพิษต่อร่างกายสูง เช่น ยากำจัดวัชพืชกลุ่มพาราควอต ยาเร่งผลผลิตที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น โดยจำนวนช้างที่ป่วยและตายข้างต้นกว่าครึ่งหนึ่งเป็นช้างที่ได้รับบ่งชี้ว่ามีการสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรในช่วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการยกเลิกหรือห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรบางกลุ่ม โดยเฉพาะสารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ในระยะยาวแล้ว แต่สารเคมีบางส่วนอาจจะยังมีการตกค้างหรือหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่ และอาจจะส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้แก่ผู้คน สัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในปัจจุบันการทำการเกษตรเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญต่อชุมชน ภูมิภาคและประเทศชาติ ด้วยเชื่อมโยงเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์ อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเป็นสิ่งที่ควรระลึกไว้ว่ามีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนั้นควรจะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมและรัดกุมเพื่อที่จะไม่เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคทั้งคน สัตว์ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต  ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือ จัดการดูแลช้างในพื้นที่ ในช่วงเหตุการณ์ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการนำส่งช้างป่วยทั้ง ๕ เชือกสู่โรงพยาบาลช้างลำปางของรถบรรทุกช้างเอกชน (คุณวิมล ซุกซอน) สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่อมก๋อย รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ สมุนไพรและค่าเชื้อเพลิงในการขนส่งช้างป่วยในครั้งนี้ ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โครงการ ก้อง สหรัถ ร่วมกับมูลนิธิ คุณระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ โครงการ “Birthday Live Charity” น้องไบร์ท วชิรวิชญ์และแฟนคลับ  มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม คุณกัญจนา ศิลปอาชา คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ Friends from Singapore, Care Nation, Asian Elephant Support, Durga Wildlife Fund และผู้บริจาคร่วมกับสมาคมสหพันธ์ช้างไทย

 232 total views