ประกาศผู้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 20 total views,  6 views today

ประกาศผู้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 26 total views,  4 views today

ประกาศผู้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 30 total views,  2 views today

ประกาศผู้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงรักษาช้างป่วย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 30 total views,  2 views today

ประกาศ ส.…

ประกาศ ส.คช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 7 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 38 total views,  2 views today

ยกเลิกประ…

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 40 total views,  2 views today

ประกาศประ…

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 42 total views,  2 views today

ประกาศประ…

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 112 total views,  2 views today

ร่างประกา…

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 326 total views,  4 views today

ร่างประกา…

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 62 total views,  2 views today