ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

– ติดต่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์, นิทรรศการวิถีช้างไทย, ห้องประชุมสัมมนา, ขอความอนุเคราะห์เข้าชมการแสดงของสถานการ ศึกษาและหน่วยงานราชการ Tel. 054-829333, Fax 054 829 322

– ติดต่อเยี่ยมจองกิจกรรมฝึกควาญช้างสมัครเล่น, ชมการแสดงช้าง, นั่งช้างชมธรรมชาติ Tel. 054 829 333

– ติดต่อพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง Tel. 054 829 333

– ติดต่อที่พัก ช้างไทยรีสอร์ท, โฮมสเตย์ และอาคารที่พัก
Tel. 054 829 333 (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) 054 829 338 (หลัง 16.30 น. เป็นต้นไป)

– ติดต่อโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง Tel. 054 829 331

– ติดต่อโรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จ.กระบี่ Tel. 075 656 923

– ติดต่องานพัสดุ  Tel. 054 829 300

– ติดต่องานบัญชีการเงิน Tel. 054 829 335

**บริจาคเงิน ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสลำปาง
ชื่อบัญชี ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เลขที่บัญชี  784-0-25127-7

Email: info@thailandelephant.org

Contact Us

-Sightseeing at Multimedia learning center GalyaniVadhana building, Exhibition Room, Seminar and Meeting Room, Elephant show assist visiting from school and government officer Tel: 054-829333, Fax: +66-5482-9322

-Booking all any kind of elephant training program, elephant show, elephant ridding Tel: 054-829333, Fax: +66-5482-9322

-Elephant Patronage Tel: +66-5482-9333

– Chang Thai Resort, Homestay, Accommodation
Tel. +66-54 829 322 (08.30 am – 4.30 pm) +66-54 829 338 (after 4.30 pm)

-Lampang elephant hospital Tel: 054-829331, Krabi elephant hospital Tel: 075-656923

-Supplies Department, Administer Department Tel: 054-829300, Fax: +66-5482-9330

-Accounting Department Tel: 054-829335

Donation Krungthai Bank

Thai Elephant conservation center

Account number: 784-0-25127-7

Email: info@thailandelephant.org

พิกัด

 23,280 total views,  2 views today