บริการนั่งช้าง-ชมช้างโขลง / Elephant Ride – Elephant Herd Observation

 

นั่งช้างหลังเปล่า / Bare Back
– ผู้ใหญ่/เด็ก ๑๒๕.-บาท/คน

– Adult/Child 200.- Baht

นั่งช้างบนแหย่ง / Howdah
– ผู้ใหญ่ ๒๐๐.-บาท / เด็ก ๑๒๕.-บาท
– Adult 400.-Baht / Child 200.- Baht

ชมช้างโขลง (เสาร์ – อาทิตย์ ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.) / Elephant Herd Observation (Sat – Sun fromt 2.30PM to 3.30PM)
– ผู้ใหญ่ ๑๐๐.-บาท / เด็ก ๕๐.-บาท
– Adult 200.-Baht / Child 150.- Baht

 14,701 total views,  3 views today