15.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 10 วัน / The Basis Mahout Training Course in 10 days

15.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 10 วัน / The Basis Mahout Training Course in 10 days

ราคา ๓๕,๕๐๐.- บาทต่อท่าน / THB 35,500 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ ๑ / Day 1

ช่วงเช้า / Morning               

 • ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
  Complete the application to register / Put on a mahout uniform / Join a ceremony to pay respect to Ganesha (the God of Elephants)
 • เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับช้างและคำสั่งที่ใช้กับช้าง
  Learn information about elephants, study command words, and begin training
 • แนะนำควาญช้าง ช้าง และเจ้าหน้าที่
  Introduce the mahout, elephant and start training

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • ฝึกการขี่ช้าง
  Additional training
 • เรียนวิธีการผูกโซ่ช้างและถอดโซ่ช้าง และการใส่โซ่บนคอช้าง
  Learn techniques for chain management
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride the elephant into the forest

วันที่ ๒ / Day 2

ช่วงเช้า / Morning

 • ขี่ช้างเพื่อไปชมการแสดงช้างที่ลานแสดงช้าง
  Ride the elephant to watch the educational demonstrations at the Elephant Show
 • เรียนรู้วิถีการทำกระดาษจากมูลช้าง
  Visit the Elephant Dung Paper Factory

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • ขี่ช้างกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
  Ride the elephant back to College
 • เรียนวิธีการผูกโซ่ช้างและถอดโซ่ช้าง และการใส่โซ่บนคอช้าง
  Learn additional techniques for chain management
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride the elephant into the forest

 

วันที่ ๓ / Day 3

ช่วงเช้า / Morning

 • ขี่ช้างไปโรงพยาบาลช้าง
  Ride the elephant to the elephant hospital
 • เรียนรู้การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์
  Learn to be an assistant to the veterinarian

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • ขี่ช้างกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
  Ride the elephant back to the college
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride the elephant into the jungle to be chained

วันที่ ๔ / Day 4

ช่วงเช้า / Morning

 • เรียนรู้วิธีการทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง
  Learn how to make elephant equipment

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • เรียนรู้วิธีการทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง
  Learn how to make elephant equipment
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride the elephant into the forest

วันที่ ๕ / Day 5

ช่วงเช้า / Morning

 • เดินทางไกลเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรสำหรับทำยาบำรุงกำลังช้าง
  Walk far to the jungle to find herb for making elephant medicine

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • เรียนรู้วิธีการทำยาบำรุงกำลังช้าง และฝึกขี่ช้าง
  Learn how to make elephant medicine/ Further training

 

วันที่ ๖ / Day 6

ช่วงเช้า / Morning

 • ฝึกขี่ช้าง / เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งในการเก็บของจากพื้น / เรียนรู้วิธีการเตรียมแหย่งใส่บนหลังช้าง
  Further training / Learn to use the commands on the ground / Learn to prepare the basket on elephant’s back

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • เรียนรู้วิธควบคุมช้างตกมัน
  Learn how to control an elephant in musth
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride the elephant into the forest

 

วันที่ ๗-๙ / Day 7-9

ช่วงเช้าและช่วงบ่าย / Morning and Afternoon

 • นอนค้างที่บ้านพักในป่า 2 คืน
  Stay overnight in the jungle camp for 2 nights – Jungle “Banquet” with mahout
 • เรียนรู้วิถีชีวิตควาญช้าง และสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตควาญช้าง
  Learn the mahout’s way of life – discuss mahout life

 

วันที่ ๑๐ / Day 10

ช่วงเช้า / Morning

 • ทดสอบการควบคุมช้าง การขี่ช้าง การขึ้นบนหลังช้าง และการลงจากหลังช้าง เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
  Examination for certificate, controlling the elephant, riding, mounting and dismount
 • รับใบประกาศนียบัตร
  Certificate awards

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • กล่าวอำลา
  Saying goodbye

 5,641 total views,  4 views today