โปรแกรม ครั้งหนึ่งบนคอช้าง (10 นาที) / Once on the Elephant (10 Minutes) / 骑大象行程 10分钟(坐在大象脖子)

ราคา 600.- บาทต่อท่าน / THB 600 per person / 600 泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program /行程介绍

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัด ให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดควาญช้างและขึ้นถ่ายรูปบนคอช้าง โดยมีควาญช้างคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

For those tourists who don’t have much time spending with elephant,
just get dressed in Mahout uniform for acting like mahout and taking photos on Elephant within 10 minutes. Easy and Memorable!!!


这个行程跟游客时间有限很合适:游客要先换衣服成象夫的衣服,然后在骑大象拍照(为了避免发生危险必须有象夫照顾您)

 *** โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์.****

***系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更。****

 4,910 total views,  1 views today