ลานแสดง

1.พังพุ่มพวง

พังพุ่มพวง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายถาวร คำวัง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

2. พังวนาลี

img_7921_47088667201_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายเตี่ยม ไชยแก้ว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

3. สีดอโจโจ้

สีดอโจโจ้

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายสว่าง ก้อนคำ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง ใช้รับโปรแกรม เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

4. พังนวพร(ลูกข่าง)

พังนวพร(ลูกข่าง)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายขจรเกียรติ คำวัง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ เชื่อฟังควาญดี

5. พังขอด

img_8832_46470181404_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายไล ทองสุข
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

6. พลายศรีสยาม

6.ศรีสยาม

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายสมชาย จันตาแปง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

7. พังประจวบ

พังประจวบ

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายสิงห์ทร มาแก้ว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

8. พังมาลินี(เนื้ออุ่น) เลี้ยงป่า

พังเนื้ออุ่น

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายจีรศักดิ์ วรรณรักษ์
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

9. พังอลีนา(น้องเมย์)

พังอาลีนา

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายอาทิตย์ แก้วประภา
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี ขี้เล่น เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

10. พลายปฐมสมภพ(AI)

พลายปฐมสมภพ

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายพัน จิตสุข
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ เชื่อฟังควาญดี

11. สีดอภูพาน

สีดอภูพาน

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายสมาน อินแก้วน่าน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี

12. พังน้ำเมย

img_7766_40166946753_o

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายประยูร ยะมะโน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

13. พังเขลางค์

พังเขลางค์

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายมานพ บุญหลง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ เชื่อฟังควาญดี

14. สีดอสิงหา

สีดอสิงหา

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายพงพัฒน์ ใจเสา
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ เชื่อฟังควาญดี

14. พลายนิ้งหน่อง

พลายนิ้งหน่อง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสุรชัย เครือนันชัย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ เชื่อฟังควาญดี

15. พังใบตอง

พังใบตอง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายพนม มาแก้ว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

16. สีดอธงชัย

สีดอธงชัย

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>Click

ควาญช้าง: นายสงกรานต์ การเร็ว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

 4,457 total views,  1 views today