ปางแม่วัง

1.พลายโบทัต(ลูกกบ)

พลายโบทัต(ลูกกบ)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมานชัย เกตุแก้ว
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

2.พลายอุ้มบุญ(เต๋า)

พลายอุ้มบุญ(เต๋า)

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายแถม ใจนันตา
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

3.พลายบุญถึง

พลางบุญถึง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายหวน ลังการ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

4.พลายรุ่งเรือง

พลายรุ่งเรือง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายมานพ แก้วนันชัย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

5.พังยม

พังยม

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นาย…..
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

6.สีดอสมชาติ

สีดอสมชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจำรัส ชื่นบาน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

7.พลายบุญหลง

IMG_8845

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมหวัง วงค์สม
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยค่อนข้างดุ

8.พลายงาม

พลายงาม

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจำรัส ณรงค์
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

9.พลายจัมโบ้

พลายจัมโบ้

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมเกียรติ นนทะคน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยไม่ค่อยดุ

 4,079 total views,  1 views today