โรงพยาบาลช้าง

1.พลายสุพรรณเคนทร์

พลายสุพรรณเคนทร์

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายปถม ต๋านะ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดุรา้ย

2. พลายก้านกล้วย

พลายก้านกล้วย

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายโยธา ศรีใจ
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

3.พังบุญนิ่ม

พังบุญนิ่ม

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจู เมาหา
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

4. พังวันเพ็ญ

พังวันเพ็ญ

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายสมาน เครือจันทร์
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

5.พลายโด้

พลายโด้

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายทองเจีย เสียงหวาน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดุร้าย

6. พังบังคำ

พังบังคำ

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายเอกรัจน์ สมศรี
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

7.พังดาวเรือง

พังดาวเรือง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายบุญเป็ง เครือเงิน
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง

8.พลายถ่าง

พลายถ่าง

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง:
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี เชื่อง เป็นที่ชื่นชอบนองนักท่องเที่ยว

 4,460 total views,  1 views today