โรงเรียนฝึกช้างและควาญช้าง

1.พังวรรณา(อุ้มผาง)และลูก

พังวรรณา(อุ้มผาง)และลูก

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายเฉลียว แก้วคำแดง
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี

2.พังภาชี

พังพาชี

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายจีรพงษ์ คิดตะโย
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี

3.พังมูนบี

พังมูนบีม

รูปภาพเพิ่มเติม =>>>CLICK

ควาญช้าง: นายคาด เฟยธิก๋า
ลักษณะนิสัย: ช้างนิสัยดี

 5,183 total views,  2 views today